Terug in de geschiedenis

Hoe is het allemaal begonnen met Fifty-One Club Waregem?

rencontre badoo laon Het moet ergens in februari/maart 1973 geweest zijn dat wij, Carlos Dermaut, Robert Coel, Staf Popelier en ikzelf eerder toevallig op wintervakantie waren in Haut-Nendaz Zwitserland. Wij leerden daar een zekere Fons Van Eupen kennen, hij was apotheker te Brasschaat en naar het bleek de vrij enthousiaste voorzitter van een Serviceclub Fifty-One. We hadden het niet goed verstaan en vroegen het nog eens. Van welke serviceclub? Ja, Fifty-One: wat is dat? Nooit van gehoord. Neen, volledig onbekend. Onbekend is onbemind. Wij kregen een brochure “Eerste Kennismaking” in de hand geduwd…

enter Jongens, jongens, u bent met vier, daar moet iets mee te realiseren zijn in Waregem. Een club stichten in Waregem, dat klonk wel, maar wij waren niet onmiddellijk overtuigd. Eerst wilden wij weten wat daarachter stak: “wait and see”.

guida autopzioni binarie Dezelfde avond bij een gezellig etentje bij kaarslicht in de Olympic, kregen wij antwoord op onze vragen. Ja, wij kennen de Lions en de Rotary, maar Fifty-One, zeg maar eens, wat is dat eigenlijk?

enter site En Fons repliceerde: u zult zien. Als wij terug zijn in België zal ik jullie uitnodigen naar de eerstvolgende vergadering van mijn club in Brasschaat. En zo gebeurde het: als bezoekers namen wij deel aan die statutaire vergadering van Fifty-One Club Brasschaat (toen nog in vorming). Alles was nieuw voor ons, maar wij waren niet overtuigd. Een tweede uitnodiging bracht ons naar de Fifty-One Club Gent, die op dat moment naar de Chartermeeting toegroeide. Er werd toch een afwachtende houding aangenomen. Ons derde bezoek was aan de Club Kortrijk (in vorming). Wij waren nog altijd niet overtuigd.
Fons Van Eupen liet zich niet ontmoedigen en bracht ons in contact met Antwerpen-Haven : op dat moment een goed gestructureerde en gezellige sinjoren-club. Voorzitter Raymond Van De Woesteyne gaf ons de boodschap mee: als u wil starten in Waregem, dan verzekeren wij u complete medewerking en de nodige begeleiding als Peetclub. Dat was de rugdekking die ons -weliswaar na rijp beraad- de moed verschafte om iets op het getouw te zetten. Wij opteerden voor een informatievergadering met hapjes en drinks in de bar van Robert Coel, waar enkele notabelen van het District, getooid met hun “colliers”, graag uitvoerig uitleg verstrekten. Wij hadden een aantal would-be kandidaten uitgenodigd. Die informatieavond verliep in een gezellige sfeer en het resultaat was bemoedigend; met enthousiasme werd er besloten van start te gaan.

danielle peazer dating Om te beginnen waren wij met 12, en iedereen kreeg de raad om uit te zien naar valabele en nieuwe geïnteresseerden. De keuze van het Clublokaal lag voor de hand : het alom gekende restaurant “Au Pigeon d’Or” op de hoek van de markt (nu Dexia-bank). De eerste officiële vergadering vond daar plaats op 18 december 1973 met talrijke aanwezigen van Antwerpen-Haven, afgevaardigden van locale serviceclubs, en talrijke clubleden van Gent die hun keure-overhandiging kwamen aanprijzen.

source site Alles verliep overeenkomstig het protocol en dat was hoopgevend voor de verdere evolutie van onze nieuwe club. Ons doorzettingsvermogen was hiermede flink aangewakkerd, maar het dient gezegd en beklemtoond dat met de komst van een nieuwe voorzitter in onze Peetclub Antwerpen-Haven er voor ons een geluksster geboren was. Wijlen François Spanjaers, samen met zijn vriend Albert Verheyen, waren de meest regelmatige bezoekers op onze statutaire vergaderingen.

follow Goed of slecht weer, zij waren er bijna altijd, en wij konden rekenen op flinke begeleiding, en op hun onschatbare vriendelijkheid. De uitstraling en representativiteit van Antwerpen-Haven was voorbeeldig en wij namen deel aan de talrijke evenementen waarvan ik er enkele in herinnering breng: fondue-avond bij Bal & Meeus, Gala-avond in het Osterrieth-huis, bezoek aan de Kunstverzameling Bank van Parijs & Nederlanden, Evening-Party op domein Spanjaers in Zoersel, zonder te vergeten de Ladies-Nights altijd in smoking.

follow url Ondertussen was onze club op kruissnelheid en het ledenaantal steeg gestaag. Op 19 september 1975 vierden wij de Stichtingsvergadering in de feestzaal van de Pigeon d’Or. En dan kwamen de voorbereidselen voor onze Keure-overhandiging. Ambitieus gingen we op zoek naar een gepaste zaal om een volwaardig en hoogstaand feest te kunnen organiseren. Ruime aangepaste accommodatie was hier niet voorhanden en uiteindelijk besloten wij alles te organiseren in het Kursaal van Oostende, waar wij ook konden beschikken over de nodige hotelaccommodatie. De Chartermeeting ging door met talrijke aanwezigen op 8 mei 1976. De oudere leden bewaren beslist een goede herinnering aan dit bijzonder evenement.

http://www.cutebonsaitree.com/frnew1/7691 Als eerste Club in West-Vlaanderen kregen wij als stamnummer het cijfer 9. Wij mogen ons dus rekenen bij de tien eerste clubs van District 102.

http://anchorot.com/?marmetr=recherche-femmes-gard&e48=f6 Kort daarna kwam onze impulsgever Fons Van Eupen, ondertussen bevorderd tot Gouverneur D.102 terug op de proppen met het voorstel om een nieuwe club in Oostende op te starten. Als gecharterde club krijgt men overigens de opdracht om uit te zien naar verdere expansie, niet alleen in de club zelf, maar ook naar buiten uit. Zo is Waregem ondertussen Peetclub geworden van Oostende. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Met de nodige moed en inzet heb ik die taak, als afgevaardigde van de Gouverneur, aangepakt. Maar spijtig, het liep allemaal niet zo vlot. Op een bepaald ogenblik was Yvan Vergauwe mijn enige toeverlaat, en die zal ongetwijfeld wel met mij akkoord gaan, dat het een formatie met perikelen geweest is. Verder wil ik daar niet over uitweiden, het is een episode in mijn leven geweest die niet altijd prettige herinneringen oproept. Die clubs aan de kust, en Brugge, het mag gezegd, het was vallen en opstaan. De dynamische fut zat er niet in… Het quorum aan leden was na lange tijd bijlange niet bereikt… Plots kwam het lumineuze idee om met 3 clubs samen (Brugge, Oostende en Nieuwpoort) een gezamenlijke Keure-overhandiging te organiseren. uiteindelijk is dit geslaagd en was de beweging 3 gecharterde clubs rijker.

100 dating sites for free De clubjaren volgden zich op en in 1982 hebben wij, via Gouverneur Roland Vandaele en ikzelf, informatieavonden georganiseerd in restaurant “De Mote” in Izegem met als doelwit het oprichten van een nieuwe Club. Resultaat: Waregem is ook Peetclub van De Mandel, die op 22 juni 1985 de Keure en het stamnummer 35 toegewezen kreeg.

rencontre sousse Als ik terugblik op de evolutie van Fifty-One Waregem, 32 jaar na het prille begin, dan moet ik vaststellen dat er in die tussentijd zéér veel werd gerealiseerd. Door omstandigheden werden wij wel genoodzaakt meermaals van Clublokaal te veranderen: na Pigeon d’Or, na Diana, na Happy, na Ambassade en na Gastronoom, zijn wij nu blijkbaar verankerd in de Grand Cru. De Club doet het goed, is goed georganiseerd en heeft een duidelijke en gestoffeerde dagorde. Een goed werkend bestuur ligt hier aan de basis. Onder impuls van Luc Kint zijn wij jaren geleden gestart met onze wijnactie om inkomsten te hebben voor “Dienst aan de gemeenschap”. Alle leden zetten zich hier ieder jaar actief voor in. Dank zij die gemeenschappelijke inzet kunnen wij ieder jaar flink wat aan “Dienst aan de gemeenschap” uitgeven.

Met fierheid mag terecht gezegd worden: Fifty-One club Waregem leeft, is actief en doet het.

De ambiance, de sfeer is verbluffend goed en… wij groeien, en zullen verder groeien: langzaam maar zeker.

Ik mag besluiten: wij deden het, en met gewettigde fierheid, hoop ik dat het nog lang zo mag verder gaan.

Roger Verbrugge
Past Voorzitter Stichter Fifty-One club Waregem
Past vice-Gouverneur D.102
HM. honorary member
22.05.2005

Pastvoorzitter Charter-leden Fifty-One Club Waregem
Verbrugge Roger 1975/1977  Baert August
Baert August 1977/1978  Casteleyn Robert †
Dermaut Carlos 1978/1979  Coel Robert †
Dedoncker Raf † 1979/1980  Dedoncker Raf †
Lecluyse Leon 1980/1981  De Lombaert Carlos
Coel Robert † 1981/1982  Dermaut Carlos
Popelier Gustaaf † 1982/1983  Gallant Johan
Casteleyn Robert † 1983/1984  Helsloot Théo
Hobo Myoshi 1984/1985  Hobo Miyoshi
Impe Roland 1985/1986  Huyvaert Wilfried
Kint Luc 1986/1987  Kint Luc (actief lid)
Vanwynsberghe Paul 1987/1988  Lecluyse Leon
Lambrecht Marc† 1988/1989  Popelier Gustaaf †
Dochy Eric 1989/1990  Saey Ignace
Haeck Luc 1990/1991  Vanden Broeke Guy
Schöller Eric 1991/1992  Verbrugge Roger (erelid)
Desmet Arnold 1992/1993  Vermeersch Hilaire †
Grillet Pierre 1993/1994
Vanhaesebroucke Philip 1994/1995
Mestdagh Raf 1995/1996
Devriendt Christian 1996/1997
Lambrecht Walter 1997/1998
Depypere Hans 1998/1999
De Bock Ignace 1999/2001
Polfliet Carl 2001/2002
Taillieu Jo 2002/2003
Vandervennet Johan 2003/2004
Lecluyse Paul 2004/2005
Cloet Albert † 2005/2006
De Jonghe Patrik 2006/2007
Janson Marc 2007/2008
Nieuwenhuyse Bruno 2008/2009
Van Holder Carlo 2009/2010
Callens Bert 2010/2011
Rogiers Johan 2011/2012

In memoriam:

  • Dedoncker Raf † 1984
  • Lambrecht Marc † 1991
  • Casteleyn Robert † 1999
  • Coel Robert † 2002
  • Cloet Albert † 2006
  • Vanwijnsberghe Frans † 2010

Peetclub van:

  • Oostende D.102
  • De Mandel D.102

 Peetclub Antwerpen-Haven D.102