Leden 2015/16:

Ameloot Lieven, Béatse hendrik, Boyen Antoon, Callens Bert, De Bock Ignace, De Jonghe Patrik, Delarue Bart, Depypere Hans, Deryckere Jan, Desmet Arnold, Desmet Jean-Luc, Devriendt Chris, Dochy Eric, Gevaert Lode, Grillet Pierre, Flament Dominic, Haeck Luc, Janson Marc, Kint Harold, Kint Luc, Lambrecht Carl, Lambrecht Walter, Lecluyse Paul, Mestdagh Raf, Nieuwenhuyse Bruno, Onderbeke Jan, Polfiet Carl, Rogiers Johan, Taillieu Jo, Vandamme André, Vandervennet Johan, Vaneeckhaute Filip, Vanhaesebrouck Philip, Van Holder Carlo, Van Langenhove Dominique, Verbrugge Roger.

Bij zijn opname in een Fifty-One club moet het nieuwe lid zich op zijn eer verbinden:

      • de regels en de statuten van de Fifty-One International die door de grondleggers gezamenlijk werden goedgekeurd, naar de letter en naar de geest na te leven,
      • het lidmaatschap van de Fifty-One te beperken tot personen die aan de gestelde eisen voldoen, en die op hun eer beloofd hebben zich aan de tucht van de Fifty-One te onderwerpen,
      • alles in het werk te stellen opdat de Fifty-One International mag genieten van universele waardering.