Beste vrienden,

In naam van alle leden van Fifty One Club Waregem heb ik het genoegen om de nieuwe wijnactie voor te stellen. De opbrengst van deze 32ste wijnactie gaat integraal naar
caritatieve, sociale en culturele projecten die we enkel met jullie steun kunnen realiseren.
In naam van alle leden van Fifty-One Club Waregem dank ik u alvast voor een talrijke aanwezigheid, voor uw vertrouwen en uw steun.

Jean-Luc Desmet
voorzitter